* STOCKHOLM: 21 DECEMBER GUSTAF VASA KYRKA KL. 19.00 * KALMAR: 7 DECEMBER KALMAR SLOTT KL. 19.30 OBS EXTRA INSATT 17.15 *

* ÖRNSKÖLDSVIK: 5 DECEMBER SJÄLEVADS KYRKA KL. 19.00 *